ETH-est

Ajavahemikus 1. jaanuar – 31. mai 2016 viib Tehnolabor OÜ Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusel ja koostöös Tartu Ülikooli Füüsikainstituudiga läbi uuringut “Ioniseerival kiirgusel baseeruva steriliseerimisprotsessi ülikõrgete doosikiiruste mõõtesüsteemi väljaarendamise kontseptsiooni tehnilise teostatavuse kohta”. EAS toetab projekti 4000 Euroga.

Meie kliendiks on Scandinavian Clinics Estonia OÜ, kelle huvi on hinnata on-line mõõtesüsteemi teostatavust ülikõrge kiirgusvälja tingimustes ning sellega optimeerida kiiritusaega erinevate kaupade lõikes.

Projekti eesmärgiks on on-line mõõtesüsteemi esialgse kontseptsiooni lähtetingimuste koostamine arvestades rahvusvahelist kogemust ning modelleerimiste abil kirjeldatud kiiritussüsteemi tingimusi.

Projekti tulemusena selgitame välja meie kliendi poolt soovitud innovaatilise mõõteelektroonika loomise võimalikkuse ja perspektiivikuse läbi rahvusvahelise kogemuse.